• cbc_op201.jpg
  • cbc_op202.jpg
  • cbc_op203.jpg
  • cbc_op204.jpg

พิธีเปิดกระบวนการพิจารณา

กรณีการขอแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
เป็นบุญราศีและนักบุญ

12  มิถุนายน 2555/2012   
ณ หอประชุมยวง นิตโย  บ้านผู้หว่าน
......................................................

 

                   คุณพ่อPierluigi  Cameroni  ผู้เป็น Postulator  ของคณะซาเลเซียน
                        ผู้รับผิดชอบกระบวนการแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นบุญราศีและนักบุญ
                        กล่าวทักทาย  และอ่านจดหมายคำร้องขอเปิดกระบวนการพิจารณาแต่งตั้ง
                        คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ต่อพระสมณกระทรวงว่าด้วยนักบุญ (suplex  libellus)