บทภาวนา

ข้าแต่พระบิดาเจ้า  องค์แห่งความรักและเมตตาปราณี
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายา  และโปรดให้เป็นบุตรของพระองค์
พระองค์จึงได้ทรงเรียกทุกคน  ให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ครบครันเช่นพระองค์
ซึ่งหลายคนได้ตอบรับการเรียกนี้
และทำให้ชีวิตบรรลุความศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าพิศวง
จนได้รับการสถาปนาจากพระศาสนจักรให้เป็นนักบุญ
เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
ตามกระแสเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์

คุณพ่อการ์โล  เดลลา  โตร์เร  นักบวช สงฆ์
และผู้ตั้งคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล
ได้ตอบรับกระแสเรียกสู่ความศักดิ์สิทธ์นี้ด้วยความจริงจัง
โดยดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างแห่งฤทธิ์กุศล  และถือตามน้ำพระทัย
ด้วยความเด็ดเดี่ยว  ซื่อสัตย์  และมั่นคงจนตลอดชีวิต
ด้วยเหตุนี้  ลูกจึงวอนขอพระองค์โปรดให้คุณพ่อได้รับเกียรติ
และสิริมงคลในสวรรค์  และหากเป็นน้ำพระทัยของพระองค์
ขอให้คุณพ่อได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างความศักดิ์สิทธิ์  ในแผ่นดินนี้ด้วย

พร้อมกันนี้โปรดประทานพร.......................(บอกพรที่ประสงค์)  ให้แก่ลูก
โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของคุณพ่อ
ทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า  พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย  อาแมน.
         หน้าหลัก  :  ติดต่อเรา    :  บทความ  :  ผลงานวรรณกรรม  : ผู้สานต่ออุดมการณ์  : ข่าวประชาสัมพันธ์  :  กิจกรรมทำเพื่อพ่อ