วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553 เชิญร่วมฉลอง
ข้ารับใช้พระเจ้า คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
และแห่พระรูปแม่พระ
ณ. โรงเรียนพระแม่มารีสาธร
08.00-19.00 น.

ตารางเวลา
8.00 น.                     ลงทะเบียน
9.00 น.                     พิธีกรต้อนรับและแนะนำสมาชิกอาสาสมัครสวดสายประคำ
                               คุณแม่กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์การจัดงาน
9. 30 น.                     ชม VDO คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
10.00 น.                    อาหารว่าง
10.30 น.                    บรรยาย “ความศักดิ์สิทธิ์ของ  ข้ารับใช้พระเจ้า คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร”
                                      โดย คุณพ่อ บรรจง สันติสุขนิรันดร์, SDB
12.00 น.                     อาหารเที่ยง
13.00 น.                    กิจกรรม
                                      
- ตอบคำถามเกี่ยวกับแม่พระ /สายประคำ /คุณพ่อการ์โล
                                - รีวิวประกอบเพลงแม่พระ
                                - สมาชิกอาสาสมัครฯร้องเพลงแม่พระเป็นกลุ่ม

14.00 น.                    บรรยาย เรื่อง “สายประคำนำชีวิต
                               โดย อาจารย์ ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
15.00 น.                    กิจกรรม
                                      -
ทำสายประคำข้อมือสิบเม็ด
                                - เขียนคำภาวนาเพื่อร้อยมาลัย 1 สาย

15.30น.                     การแบ่งปันของพยานบุคคล ที่ได้รับพรจากแม่พระ และคุณพ่อการ์โล
16.00 น.                    ปรึกษาหารือกับสมาชิกอาสาสมัครสวดสายประคำ (แบ่งกลุ่ม)
16.30 น.                    อาหารว่าง
17.00 น.                    มิสซาบูชาขอบพระคุณ     
18.00 น.                    อาหารเย็น
19.00 น.                    สวดสายประคำ ร้อยมาลัยถวายแม่พระ
                               แห่แม่พระไปที่อนุสาวรีย์ข้ารับใช้พระเจ้า คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
                               คุณแม่กล่าวปิดงาน
                               แจกของที่ระลึก

 

          หน้าหลัก  :  ติดต่อเรา  :  บทความ  :  ผลงานวรรณกรรมพ่อ  : ผู้สานต่ออุดมการณ์พ่อ  : ประชาสัมพันธ์  :  กิจกรรมเพื่อพ่อ พรจากพ่อ ที่นี่มีรางวัล :
            มัลติมีเดี่ย : ประทับใจพ่อ