ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
...............................................................................

น.ส.จิตตสาส บุญธาตุ น.ส.ปิยนาฎ (นาถ) น.ส.ดลฤดี (ปุ้ย) น.ส.วารินทิพย์ (จ๋อมแจ๋ม)
ด.ญ.อถิญญา ศรีศร
(แพรว)
ด.ญ.อัยลดา วาปีทำ
(ไอส์)
ด.ญ.นราพร วาปีทำ ด.ญ.สุทธิดา สอนมานา

 

บทกลอนจากนักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีสาทร
...............................................................................

กว่าจะมี....ธิดาพระราชินี   (ด.ญ.วิลาสีนี   ยุ้งจัตุรัส  ม.2)

       พ่อจากบ้านมาต่างแดนแสนลำบาก          ทนเหนื่อยยากจากมารดามาสยาม
เดินมุ่งไปด้วยหัวใจพยายาม                          มาสยามมุ่งในงานเยาวชน
       เห็นหิ่งห้อยนับร้อยลอยเหนือฝั่ง               เสียงน้ำดังเสียงพิณและสายฝน
นึกขอบคุณองค์พระที่เบื้องบน                        คุ้มพวกเราทุกคนพ้นจากภัย
       ถึงแม้กายไม่สบายเหมือนแต่ก่อน             แม้พ่อนอนไม่หลับสักเพียงไหน
แต่ตัวพ่อนั้นสุขไปทั้งใจ                               ถวายสิ้นมอบให้พระมารดา
       ชีวิตพ่อไม่ได้ง่ายดั่งใจคิด                      แต่ทุกกิจที่กระทำนำถวาย
มีพระแม่เดินเคียงอยู่ข้างกาย                         ทุกสิ่งที่วุ่นวายคลี่คลายไป
       กว่าจะถึงวันนี้ได้นั้นไม่นิด                      ฝ่าวิกฤตมุ่งยังวันสดใส
จนมีชื่อคณะให้ภูมิใจ                                   จารึกไว้ในใจของทุกคน

รวมเป็นหนึ่งในธิดาราชิน    (ด.ญ.ณัฎฐณิชา   เรืองระยนต์   ม.2)

       สายประคำในมือของพ่อนั้น                    เป็นสิ่งอันสำคัญนำทางพ่อ
กว่าจะมีวันนี้ที่เฝ้ารอ                                   พ่อวอนขอด้วยเชื่อองค์มารดา
พ่อได้รับทุกสิ่งที่จำเป็น                                แม้ลำเค็ญทุกข์ยากมากหนักหนา
สวดเรื่อยไปไม่บ่นเลยสักครา                         ด้วยศรัทธาแรงกล้าที่พ่อมี

       พ่อได้คิดริเริ่มตั้งคณะ                           แบกภาระที่หนักและยากยิ่ง
แต่ด้วยรักและเชื่ออย่างแท้จริง                       องค์มารดาไม่ทิ้งให้เดียวดาย
แต่ทรงอยู่เคียงข้างพ่อเสมอ                          ยามพบเจอทรงสอนให้ความหมาย
ทรงโอบอุ้มคุ้มกันมิรู้คลาย                            ยามสบายยามทุกข์ทรงดูแล               

       คณะเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่าง                       จากเลือนรางเริ่มชัดถนัดที่
ผ่านวันวานก้าวมาห้าสิบห้าปี                         กว่าจะมีวันนี้ที่คอยหวัง
พ่อสอนลูกให้มีความมานะ                            พร้อมที่จะสู้ไปด้วยพลัง
แม้งานนั้นสุดท้ายอาจต้องพัง                        แต่พ่อยังเคียงข้างเสมอมา

       จนวันนี้ลูกสาวของคุณพ่อ                      ช่วยสายฝันพ่อด้วยพลัง
เราก้าวเดินก้าวไปไม่หยุดยั้ง                              ล้มกี่ครั้งเราลุกสู้ต่อไป
เพราะนึกถึงคำพ่อคอยย้ำสอน                          นึกถึงตอนพ่อให้กำลังใจ
เราร่วมมือร่วมแรงรวมดวงใจ                            เป็นหนึ่งในธิดาราชินี

 

 

 

 

 
         หน้าหลัก  :  ติดต่อเรา    :  บทความ  :  ผลงานวรรณกรรม  : ผู้สานต่ออุดมการณ์  : ข่าวประชาสัมพันธ์  :  กิจกรรมทำเพื่อพ่อ