ตัวตนพ่อทางเอกสาร (3)
ครอบครัวตัวตนพ่อทางเอกสาร (2)
วัยเด็ก 12 ตุลาคม 2555สัมภาษณ์
ตัวตนพ่อทางพยานบุคคล
คุณแม่จันทร์เพ็ญ กิจสวัสดิ์
ตอนที่ 2

สัมภาษณ์
ตัวตนพ่อทางพยานบุคคล
คุณแม่จันทร์เพ็ญ กิจสวัสดิ์
ตอนที่ 1

4 ตุลาคม 2555

สัมภาษณ์
ตัวตนพ่อทางพยานบุคคล
ซิสเตอร์ลัดดา รัชนีลัดดาจิต
ตอนที่ 2


สัมภาษณ์
ตัวตนพ่อทางพยานบุคคล
ซิสเตอร์ลัดดา รัชนีลัดดาจิต
ตอนที่ 1
4 ตุลาคม 2555


สัมภาษณ์
ตัวตนพ่อทางเอกสาร (1)

20 กันยายน 2555การสืบสวนพยานอย่างเป็นทางการ 
ณ  วัดแม่พระมหาทุกข์  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี
วันอังคารที่  21  สิงหาคม  2555  เวลา 10.00 น.

พิธีการสืบสวนพยานกรณีคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
เป็นบุญราศีและนักบุญ

ระหว่างวันที่ 5 – 7  สิงหาคม  2012
ณ  บ้านผู้หว่าน  จ.นครปฐม

 

ชมคลิปวีดีโอ พิธีเปิดกระบวนการพิจารณา กรณีขอแต่งตั้ง
คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นบุญราศีและนักบุญ
12 มิถุนายน2555

พิธีเปิดกระบวนการพิจารณา กรณีขอแต่งตั้ง
คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นบุญราศีและนักบุญ
12 มิถุนายน2555

ประมวลภาพพิธีเปิดกระบวนการพิจารณากรณี
ขอการแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็น
บุญราศีและนักบุญ ณ บ้านผู้หว่านเผยแพร่ความศักดิ์สิทธิ์ คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร 
รายการ “พระเจ้าสถิตกับเรา”
12
25 มีนาคม 2555

รับชมรายการ ตอนที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม << คลิก
รับชมรายการ ตอนที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม << คลิก

เผยแพร่ความศักดิ์สิทธิ์
คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ข้ารับใช้พระเจ้า
12
1 มีนาคม 2555ตอนที่ 40
ความรักวิเศษสุดของพระมารดา  
ตอนที่ 33
ชีวิตเคียงข้างเพื่อนพี่น้อง 


แนะนำ

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย


"ตามรอยเท้าคุณพ่อการ์โล  เดลลา  โตร์เร"
กิจกรรมวันพ่อการ์โล 9 กรกฎาคม 2012


ประกวดระบายสี

ประกวดวาดภาพจากคอมพิวเตอร์

ประกวดเขียนเรียงความ

ประกวดภาพปะติด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวดีที่สัมผัสได้

เในแผนการแห่งความรักและการไถ่กู้ พระเจ้าทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ลงมาเป็นมนุษย์บทที่ 2 ชีวิตทหาร

หน่วยจู่โจม
ชีวิตทหารประกอบด้วยวันและเดือนที่มีทั้งสุขและทุกข์
บางคนพูดว่าฤทธิ์กุศลเป็นสิ่งจำเป็น


ความศรัทธาที่มีต่อแม่พระ

คุณพ่อการ์โล รักและศรัทธาแม่พระตั้งแต่อยู่บ้านเกิดที่เมืองเชนุสโก ซูล นาวีลีโอ


ศีลมหาสนิท
พ่อเป็นผู้ที่ตัดสละ

เมื่อเวลาที่สุขภาพของพ่อไม่ค่อยดี ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อย ๆ

พ่อ

พ่อทำตัวเหมือนพ่อ-แม่จริงๆให้ความรัก ความห่วงใย ทุกอย่าง ไม่ว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์บทภาวนาขอพ่อ

ข้าแต่พระบิดาเจ้า  องค์แห่งความรักและเมตตาปราณี
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายา
และโปรดให้เป็นบุตรของพระองค์ยอห์น บอสโก
เลิศศักดิ์ ไทยสงวนวารากูล

บ้านพักหลังแรกของพ่อ
โดย ขนุนหนัง
การเคลื่อนย้ายศพ
ของ คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร


คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ได้สิ้นใจอย่างศักดิ์สิทธิ์ หลังจากที่ต้องเจ็บป่วยทรมานมาเป็นเวลานาน
พ่อ (2)

หลายครั้งเราต้องขนฟืน ขนไม้ ขนทรายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

 
รำลึกถึง ข้ารับใช้พระเจ้า คุณพ่อการ์โล  เดลลา  โตร์เร

9  กรกฏาคม  2554 / 2011
สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

สมาชิกศูนย์กลางคณะได้ทำวจนพิธีกรรมระลึกถึงคุณพ่อ
ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด9กรกฎาคม ในบรรยากาศแห่ง
ครอบครัว 


สานต่อรัก จากพระเจ้าถึงมนุษย

[download]

ผู้นำที่คนต้องการ ceo

[download]