กลับหน้าหลัก
   
เมื่อวันพุธที่  30  ธันวาคม  2552   คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล ได้จัดวจนพิธีกรรมรำลึกถึง
  “ข้ารับใช้พระเจ้า  คุณพ่อการ์โล  เดลลา  โตร์เร”  ณ  อาคาร อิมมานูเอล   ร.ร.พระแม่มารีสาทร 
28  ธันวาคม 2552 พบพระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
  สัปดาห์พระคัมภีร์และระลึกถึงคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร 9-13 กรกฎาคม 2007
สัปดาห์พระคัมภีร์และระลึกถึงคุณพ่อการ์โล   เดลลา  โตร์เร4 - 8 กรกฎาคม 2006

         หน้าหลัก  :  ติดต่อเรา    :  บทความ  :  ผลงานวรรณกรรม  : ผู้สานต่ออุดมการณ์  : ข่าวประชาสัมพันธ์  :  กิจกรรมทำเพื่อพ่อ